O nas

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych powstało w grudniu 1995 r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od sierpnia 1996r. po zarejestrowaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Poradni „Centrum Medyczne”, dla którego stała się organem założycielskim. Działalność  objętą niżej wymienionym zakresem nasza Spółka  prowadzi w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Łaziska Górne.

Są to nieruchomości przy ul. Staszica 4a, Chopina 17 oraz przy

ul. Wyzwolenia 30.

 

Działalnością podstawową Spółki są świadczenia medyczne w zakresie:
 

podstawowej opieki zdrowotnej
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
świadczeń stomatologicznych
rehabilitacji leczniczej
medycyny pracy

 

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed Sp. z o.o. cieszy się bardzo dobrą opinią oraz wyrobioną markę na lokalnym rynku medycznym poprzez bardzo dobrą jakość świadczonych usług. Posiadamy również znaczący udział w rynku lecznictwa ambulatoryjnego na terenie powiatu mikołowskiego oraz silną pozycję rynkową w zakresie usług medycyny pracy. Zatrudniamy bardzo dobrych specjalistów, o uznanej renomie i pozycji na rynku usług medycznych. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „Proelmed” Sp. z o.o. jest ważnym i strategicznym partnerem Władz Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.


Władzami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 50 000,00 PLN i dzieli się na 100 udziałów po 500 PLN każdy.

 

Struktura właścicielska:
PŚZ i PZ „Elvita – Jaworzno III” Sp. z o.o. – 57 udziałów
Fundacja Pracownicza „PRO-EKO” – 23 udziały
Gmina Miejska Łaziska Górne – 11 udziałów
Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni „Łaziska” w PKE SA – 3 udziały
Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” w PKE SA
  Komisja Oddziałowa Elektrowni „Łaziska” – 3 udziały
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni „Łaziska” w PKE SA – 3 udziały

 

Rada Nadzorcza Spółki:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - w trakcie procedury wyboru
Jerzy Moryc – Członek Rady Nadzorczej
Ewa Moćko – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy:
Jacek Grela – Prezes Zarządu

 

 

KRS: 0000027807

NIP: 635-115-78-07

REGON: 272938600

 

preloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreloadpreload